SPOED: 06 89 99 08 35

Echo

Bij verloskundigenpraktijk Utrecht krijg je meerdere echo’s aangeboden. Dit is anders dan de standaard verloskundige zorg in Nederland. Door middel van echo in combinatie met uitwendig onderzoek worden veranderingen in de groei het snelst opgespoord. Ook voor aanstaande vaders zijn meer echo-momenten in de zwangerschap belangrijk. Uit onderzoek is gebleken dat de echo bijdraagt aan de belangrijke binding tussen vader en kind. Dit geldt uiteraard ook voor niet mannelijke partners.

De zwangerschapscontroles en echo worden op beide locaties aangeboden met uitzondering van de 13 en 20 weken echo. Deze echo's worden alleen op de Maliebaan gemaakt. Alle andere echo’s kunnen ook op de Amsterdamsestraatweg gemaakt worden. De echo’s worden voorafgaand aan de afspraak bij de verloskundige gemaakt, zodat zij meteen alle up to date gegevens bij de hand heeft. Naast het meten van de groei nemen we ruim de tijd om je kindje mooi in beeld te krijgen zodat je zelf de ontwikkeling kan volgen. De volgende echo’s worden je aangeboden:


Vitaliteitsecho:

Bij de eerste echo kijken we of het hartje klopt, hoe ver je ongeveer zwanger bent en of je kindje in de baarmoeder genesteld is. We kijken of het een eenling of meerling is en of de baarmoeder en eierstokken er normaal uitzien. Vaak lukt het om dit via de buik in beeld te brengen maar soms ligt de baarmoeder wat verder naar achteren en kunnen we je kindje alleen in beeld brengen met een inwendige echo. Deze echo is niet pijnlijk en niet gevaarlijk voor je kindje.


Img

Termijnecho:

Met deze echo kunnen we door het meten van je kindje de precieze uitgerekende datum berekenen. We meten de afstand tussen de kruin en stuit van je kindje. Zo kunnen we de uitgerekende heel nauwkeurig bepalen. Ook kunnen we de belangrijkste structuren zoals armen, benen, maag- en blaasvulling van je kindje al goed zien. Met de echo mag er nu nog niet naar het hartje geluisterd worden, we weten namelijk niet of dit schadelijk is. We kijken ook alvast aan welke kant de placenta in de baarmoeder zit.


Echo 13 weken:

Vanaf 1 september 2021 krijgen alle zwangeren rond 13 weken een echo aangeboden. Deze echo is bedoeld om ernstige lichamelijke aandoeningen bij het kindje op te sporen die vaak bij deze vroege zwangerschapsduur al zichtbaar zijn. De 13 wekenecho is onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie. Als je voor de 13 weken echo kiest ga je akkoord met deelname aan deze studie. De verloskundige zal je hierover uitgebreid informeren. Net zoals bij de 20 weken echo maken we direct een afspraak in het ziekenhuis als er bijzonderheden te zien zijn.
13 wekenecho | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl)
Img


20 weken echo:

Tussen de 18 en 21ste week komt iedere zwangere in aanmerking voor de 20 weken echo. Deze echo wordt gemaakt op onze locatie op de Maliebaan. Bij iedere zwangerschap is er een kans van 3 procent dat een kindje een zichtbare lichamelijke afwijking heeft. Zichtbare lichamelijke aandoeningen met de echo meestal goed op te sporen. Met de 20 weken echo wordt er gekeken naar de organen van je kindje, de groei, het vruchtwater, de navelstreng en de placenta. Hoewel er bij de 20 weken aanwijzingen voor Down syndroom op de echo te zien kunnen zijn is het bij deze echo niet mogelijk uit te sluiten dat een kindje Down syndroom heeft. De echoscopist zal uitgebreid de tijd nemen om alles zo goed mogelijk in beeld te brengen en je uitleg te geven. Daarnaast is er genoeg tijd om ook leuke beelden en foto’s te maken. Als er bijzonderheden te zien zijn waarvoor meer onderzoek nodig is in het ziekenhuis, maken we hiervoor direct een afspraak.
20 wekenecho | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl)


Echo’s bij 27, 33, 35 en 38 weken:

Bij deze echo’s kijken we naar de grootte van je kindje door het hoofd, de buik en het bovenbeen te meten. Omdat we deze gegevens al in de echocurves hebben staan kunnen we goed in de gaten houden of je kind goed, volgens zijn/haar eigen curve-lijn blijft groeien. Ook wordt er opnieuw gekeken naar de hoeveelheid vruchtwater, de placenta en de ligging van je kindje. Daarnaast is er uiteraard ook weer tijd om leuke beelden en foto’s te maken. Als de placenta bij de 20 weken echo laag lag, kijken we bij 32 weken nog een keer. De placenta moet namelijk 2 cm van de baarmoedermond liggen, anders kan je kindje er tijdens de bevalling niet langs. Soms moet deze echo inwendig worden gedaan. De ligging van je kindje wordt bepaald bij 35/36 weken. Het is namelijk de bedoeling dat het hoofdje nu naar beneden ligt. https://deverloskundige.nl.


Echo vruchtwater:

We kijken bij 38 en 41 weken naar de hoeveelheid vruchtwater omdat dit een goede indicatie geeft of de placenta nog goed werkt.


Wil je nog een keertje extra kijken naar je kindje?

Wil je meer dan de bovengenoemde echo’s, dan kan je een afspraak voor een pretecho’s bij ons maken. Kijk voor de mogelijkheden van een pretecho of voor een echo op eigen verzoek op de website van Echobureau Utrecht: http://www.echobureau-utrecht.nl.

Bij Verloskundigenpraktijk Utrecht krijg je meerdere echo’s aangeboden.

Img