Erkenning en ouderlijk gezag

Erkenning en ouderlijk gezag


Erkennen
De vader kan het kindje erkennen op de volgende momenten:

  • Tijdens de zwangerschap. Er wordt een akte gemaakt waarin wordt erkend dat hij de vader is. De moeder moet hier altijd bij aanwezig zijn. Tijdens de zwangerschap is het handigste moment.
  • Bij de geboorteaangifte. Als dit jullie eerste kindje is, moet jij als moeder bij de aangifte aanwezig zijn. Aangezien een geboorteaangifte binnen 3 dagen na de geboorte moet plaatsvinden kan het voor de moeder nogal belastend zijn om mee te gaan naar het gemeentehuis.
  • Op enig moment na de geboorte. Als de vader jullie kindje niet tijdens de zwangerschap of de geboorteaangifte heeft erkend, kan dit later ook nog. Er wordt dan een aparte akte opgesteld waarin de vader wordt erkend als de officiële vader van jullie kindje

Criteria vader om te erkennen
Om jullie kindje te kunnen erkennen moet de vader aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Schriftelijke toestemming van de moeder. Is dit het eerste kindje samen, dan moet de moeder bij de erkenning aanwezig zijn.
  • Hij moet minimaal 16 jaar zijn.
  • Hij moet zelf naar de burgerlijke stand.
  • Hij moet, net als de moeder, een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien bij de burgerlijke stand. 

Rechten en plichten erkenning
De vader krijgt door de erkenning het recht en de plicht om jullie kindje te onderhouden. Met een erkenning krijgt de vader niet meteen het ouderlijk gezag maar wel omgangsrecht in het geval jullie relatie mis zou lopen. Om ouderlijk gezag te krijgen moet een apart verzoek worden ingediend bij de griffie van het kantongerecht. Doordat de vader jullie kindje erkent, krijgt het kindje erfrecht.
Alleen als jullie kindje is geboren uit een geregistreerd ouderschap en de vader het kindje heeft erkend, krijgt de vader automatisch ouderlijk gezag. Bij een geregistreerd ouderschap hoeft een vader dus geen verdere actie te ondernemen om ouderlijk gezag te krijgen, wel moet jullie kindje officieel worden erkend.

Kosten erkenning
De kosten voor de procedure van de erkenning is gratis maar aan het opvragen van de benodigde documenten bij de gemeente zijn wel kosten verbonden.

Ouderlijk gezag
Ouderlijk gezag kan alleen worden aangevraagd als de vader jullie kindje heeft erkend. Voor het indienen van het verzoek heb je het aanvraagformulier 'Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige' nodig. Jullie vullen dit formulier samen in. Het formulier met de benodigde documenten sturen jullie vervolgens op of geven het af bij de rechtbank waar de geboorteplaats waar jullie kindje onder valt.

Kosten aanvragen ouderlijk gezag
Het ouderlijk gezag aanvragen is gratis. Er zijn wel kosten verbonden aan het opvragen van de benodigde documenten bij de gemeente.

Meer informatie
Meer informatie over ouderlijk gezag kun je vinden op de websites van: Rijksoverheid en Rechtspraak
www.rijksoverheid.nl
www.rechtspraak.nl


Terug