ControlesPERIODE

CONTROLE

TIJD

WAT KRIJG JE MEE

7-8 weken

Kennismaking, intake en vitaliteitsecho
We geven je informatie over onze praktijk en werkwijze.
We bespreken de vooraf ingevulde vragenlijst.
Je krijgt voorlichting over listeria, toxoplasmose, voeding en een gezonde levensstijl.
We maken een start met het geven van informatie en voorbereiding op mogelijke prenatale onderzoeken.
www.zwangerwijzer.nl
www.deverloskundige.nl
www.deverloskundige.nl (English)
www.rivm.nl
www.meerovernipt.nl
www.pns.nl
www.pns.nl (English)  
www.pns.nl/screening-op-down-edwards-en-patausyndroom/video-nipt

60 min
gesprek

Digitaal:
Folder prenatale diagnostiek

10-12 weken

Termijnecho en counselingsgesprek
We bespreken de mogelijke onderzoeken in het 1e deel van de zwangerschap.
Je bloed zal geprikt en onderzocht worden op: bloedgroep, irregulaire antistoffen, Hb /MCV, glucose, HIV, hepatitis B en syfilis en, indien nodig vitamine D.
Je huisarts wordt op de hoogte gebracht van je zwangerschap.
We vragen je toestemming voor gegevensoverdracht aan derden.
www.pns.nl
www.pns.nl (English)     
www.pns.nl/screening-op-down-edwards-en-patausyndroom/video-nipt


45 min
gesprek

Digitaal:
Zwangerschapskaart
folder zwanger

13 weken, vanaf 12 3/7 week tot 14 3/7 week

13 weken echo, 30 minuten

www.pns.nl/13-wekenecho/video-13-wekenecho-20-wekenecho

30 min
gesprek

14-16 weken

Basiscontrole
We bespreken hoe je je voelt en hoe het met je gaat.
We bespreken, als het nodig is, de erkenning van jullie kindje.
Het regelen van de kraamzorg, de bloeduitslagen en eventuele uitslag van de NIPT worden besproken.
We beantwoorden graag je vragen.
Er wordt een afspraak voor de 20 weken echo gemaakt en we geven informatie over deze echo.

30 min
gesprek

Digitaal:
folder 20 weken-echo

20 weken

Basiscontrole en 20 weken echo
We informeren naar de 1e bewegingen van je kindje.
We bespreken de plaats van je bevalling en welke voeding je wilt gaan geven.
We vragen of je al staat ingeschreven bij een kraambureau en bespreken het nut van een zwangerschapscursus.
Als het nodig is word je Hb nogmaals bepaald.
www.pns.nl/13-wekenecho/video-13-wekenecho-20-wekenecho

30 min
gesprek

Digitaal:
kaartje open dagen ziekenhuizen.

24 weken

Basiscontrole
We bespreken de uitslag van je echo.
Als het nodig is wordt je bloed gecontroleerd op bloedsuiker via een test.
We nemen de veiligheidskaart met je door.
We bespreken de mogelijkheid van een kinkhoestvaccinatie.
www.rivm.nl
www.patientenfederatie.nl (veiligheidskaart)

30 min
gesprek

Digitaal:
informatie BV/FV en borstvoedingscursus en veiligheidskaart
Uitnodiging voorlichtingsavond.

27 weken

Basiscontrole en echo
We praten over de voedingskeuze voor je kindje.
Als het nodig is controleren we je bloed op Rhesus D of c. Je ijzergehalte wordt dan meteen meebepaald.

30 min
gesprek


30 weken

Basiscontrole
We bespreken je bloeduitslagen en indien nodig krijg je Anti D toegediend.
Als je bij 27 weken geen ijzer/Hb controle hebt gehad doen we dat deze controle.

30 min
gesprek


33 weken

Basiscontrole en echo
Als je een medische indicatie voor de bevalling hebt, bereiden we je voor op een bezoek aan de gynaecoloog.
Het maken van het bevalplan wordt met je doorgenomen.
www.deverloskundige.nl (bevalplan)
www.deverloskundige.nl (omgaan met pijn)

30 min
gesprek

Digitaal:
Instructies voor het maken van een bevalplan
informatie pijnstilling

35-36 weken

Basiscontrole en echo
We bespreken het bevalplan en de belinstructies voor je bevalling.
Samen nemen we een besluit over BV/FV door en bespreken het belang van huid op huid contact en rooming-in tijdens het kraambed.
Als je kindje met het hoofdje naar boven ligt gaan we hier verder op in.
www.deverloskundige.nl (stuitligging)

45 min
gesprek

Digitaal:
informatie Borstvoeding en werk

37 weken

Basiscontrole
We komen terug op je bevalplan en beantwoorden zoals gebruikelijk al je vragen.
We praten over het naderende ouderschap als je daar behoefte aan hebt.
www.rivm.nl (hielprik en gehoortest)

30 min
gesprek

Digitaal:
informatie over de hielprik en gehoortest

38 weken

Basiscontrole + echo
Gedurende deze laatste periode kijken we speciaal naar de hoeveelheid vruchtwater,
de bewegingen van je kindje en de indaling van het hoofdje.

30 min
gesprek39 weken

Basiscontrole
We beantwoorden graag je vragen.

30 min
gesprek


40 weken

Basiscontrole
We vertellen je wat er gaat gebeuren als je na 41 weken nog niet bevallen bent en wat de mogelijkheden zijn (onder andere het strippen).
www.deverloskundige.nl (inleiden)

30 min
gesprek


41 weken

Basiscontrole en echo vruchtwater
Als je wilt kijken we naar de mogelijkheid om te strippen en regelen wij een bezoek bij
de gynaecoloog voor extra controle van je kindje.

30 min
gesprek
Terug naar Zwanger